Yurtlarımızda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yurtlarımızda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler, yurdun fiziki yapısı da dikkate alınarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenmektedir.
 

+ Günübirlik şehirdışı geziler

+ Partiler

+ Piknikler

+ Konserler 

+ Sınırsız internet